Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

• Följa all lagstiftning som är tillämplig för oss.
• Företaget skall vara en säker arbetsmiljö för vår personal.
• Påverkan hos miljön av våra produkter och sättet vi driver företaget på skall minimeras.

PÅ DETTA SÄTTET SKALL KUNGSRECOND FÅ VÄRLDEN ATT BLI GRÖNARE
• Alltid köpa in produkter och tjänster med minskad miljöpåverkan om prislappen inte är högre samt om funktionens resultat är den samma på samma mängd tid.
• Regelbundet kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den skall.
• Alltid söka efter arbetssätt som ger mindre miljöpåverkan om prislappen inte är högre samt om funtionens resultat är den samma på samma mängd tid.
• Utvärdera och ta till vara på kunskap, åsikter och idéer hos våra kunder och anställda.
• Utbilda, informera och motivera vår personal.
• Informera våra kunder om produkternas miljöpåverkan och hur den kan minskas.
• Kontinuerligt följa upp ny lagstiftning genom att kräva information från leverantörer.

KUNGSRECONDS MILJÖMÅL 2018
• Vi skall minska vattenförbrukningen per fordonstvätt. Vårt mål för året är att minska vattenförbrukningen med 5% jämfört med nuvarande verksamhetsvolym.
• Vi skall minska påverkan på miljön vid användandet av kemiska produkter. Vårt mål för året är att minska användandet av kemiska produkter med 5% jämfört med nuvarande verksamhetsvolym.
• Vi skall minska den totala pappersförbrukningen. Vårt mål för året är att minska pappersförbrukningen med 5% jämfört med nuvarande verksamhetsvolym.

Kvalitetspolicy hos Kungsrecond
Vår målsättning är att vi skall uppfylla följande till våra kunder
• Vi skall göra det arbete som kunden begärt att vi skall göra.
• Vi skall vara klara när vi lovat det.
• Vi skall ge kunden den skriftliga informationen han vill ha.
• Vi skall uppfylla dom lagar och regler, även de oskrivna, som gäller.

Dessa ”verktyg” använder vi för att se till att ovanstående uppfylls
• Utbilda våra anställda så att dom alltid har hög kompetens i det dom gör.
• Våra lokaler och utrustning är ändamålsenliga och i gott skick.
• Alla vet vad dom gör för arbete och vad dom har för befogenheter.
• Rätta till fel och brister snabbt och känna motivation för hög kvalitet samt ansvar för det arbete vi utför.
• Regelbundet kontrollera att denna kvalitetspolicy efterföljs.

  • Boka tjänst

    Kontakta oss

    Ring eller mejla oss för att boka en tjänst

    Kontakta oss